Các lớp Tiếng Nhật


Lớp ngày thứ 2, 4 (6:00~7:15)
Đang học giáo trình "Minnano-Nihongo" bài 11

Lớp ngày 3, 5 (6:00~7:15)
Đang học giáo trình "Minnano-Nihongo" bài 21

Lớp ngày 3, 5 (7:30~8:45)
Đang học giáo trình "Minnano-Nihongo" bài 4

Học Phí : 500,000Đ (2 tháng)

Du định khai giảngサンプルイメージ

Bài 1 : Chữ viết trong tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật có 3 loại chữ viết là “Hiragana” “Katanaka” và “Kanji (chữ Hán) [...]